Arkkitehtitoimisto Alpo Halme on perustettu 1964 ja toiminut vuoden 1995 alusta osakeyhtiönä. Olemme maamme vanhin akustiikan – äänitekniikan suunnitteluun ja tutkimukseen erikoistunut konsulttitoimisto, jolla erikoisalan lisäksi on vahva rakennustekninen ja suunnittelun ammattitaito.


Akustiikan osalta toiminta tapahtui Äänitekninen toimisto Paavo Arni & Co:n osakkaana 1970-luvun alkuun asti.


Suunnittelu- ja tutkimustehtäviimme kuuluvat

- huoneakustiikka, äänenvaimennus
- ääneneristys, tärinäneristys
- teknisten laitteiden meluntorjunta
- työpaikkojen ja ympäristön meluselvitykset
- äänitason ja tärinän mittaukset, ääneneristysmittaukset
- huoneakustiset mittaukset, mallitutkimukset
- äänentoistojärjestelmät
- alan tuotekehitys, kurssit jaluennot

 
               
 

YHTEYSTIEDOT

Arkkitehtitoimisto Alpo Halme Oy
Y 0994107-7, yritys on tilaajavastuu.fi-rekisterissä

Norotie 7, FIN 01600 Vantaa
p. 09 532 814
tel. +358 9 532 814
www.halmeacoustics.fi

Alpo Halme
Arkkitehti SAFA / RIL
Tekniikan tohtori h.c.
Teknillisen Korkeakoulun kunniatohtori tunnustuksena työstä akustiikan suunnittelijana, tutkijana ja opettajana
alpo.halme@halmeacoustics.fi 

Eija Halme-Salo
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtisuunnittelijain rekisteri:
Arkkitehti ARK jäsennumero 1139
FISE AA-vaativuusluokan akustinen suunnittelija
eija.halme-salo@halmeacoustics.fi

Ilkka Marttila
Arkkitehti SAFA
Arkkitehtisuunnittelijain rekisteri:
Arkkitehti ARK jäsennumero 1180
FISE AA-vaativuusluokan akustinen suunnittelija
ilkka.marttila@halmeacoustics.fi